SAYI BASAMAKLARI

1 votes, 4 avg
1

SAYI BASAMAKLARI

1 / 22

SORU 1

ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır.

ab + ba = 99

olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?

2 / 22

SORU 2

ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır.

ab – ba = 36

olduğuna göre, a.b çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır?

3 / 22

SORU 3

İki basamaklı bir doğal sayının rakamlarının yerleri değiştirilirse sayı 54 büyüyor.

Bu şartı sağlayan doğal sayının rakamları toplamı en az kaç olur?

4 / 22

SORU 4

abc ve acb üç basamaklı doğal sayılar olmak üzere,

abc – acb = 63

olduğuna göre, b nin alabileceği kaç farklı değer vardır?

5 / 22

SORU 5

Üç basamaklı ab2 doğal sayısı, iki basamaklı ab doğal sayısından 272 fazladır.

Buna göre, a + b toplamı kaçtır?

6 / 22

SORU 6

Üç basamaklı 7ab sayısı, iki basamaklı ab sayısının 15 katına eşittir.

Buna göre, a + b toplamı kaçtır?

7 / 22

SORU 7

Üç basamaklı xyz sayısı iki basamaklı xy sayısından 365 fazladır.

Buna göre, x + y + z toplamı kaçtır?

8 / 22

SORU 8

Question Image

9 / 22

SORU 9

Question Image

10 / 22

SORU 10

Üç basamaklı rakamları farklı en küçük tek doğal sayı ile iki basamaklı en büyük doğal sayının toplamı kaçtır?

11 / 22

SORU 11

İki basamaklı üç doğal sayının toplamı 72 olduğuna göre, bu sayılardan en büyüğü en çok kaç olabilir?

12 / 22

SORU 12

Birbirinden farklı iki basamaklı üç doğal sayının toplamı 255 olduğuna göre, bu sayılardan en küçüğü en az kaç olabilir?

13 / 22

SORU 13

İki basamaklı üç doğal sayının toplamı 72 olduğuna göre, bu sayılardan en büyüğü en az kaç olabilir?

14 / 22

SORU 14

Her biri en az üç basamaklı dört doğal sayının onlar ve yüzler basamağındaki rakam 5 arttırılır ve birler basamağındaki rakam 3 azaltılırsa bu dört doğal sayının toplamı kaç artar?

15 / 22

SORU 15

1’den 15’e kadar olan tam sayıların kareleri soldan sağa doğru yan yana yazılarak

      A = 1491625…225

biçiminde bir A sayısı elde ediliyor.

Buna göre, bu A sayısının soldan 30. rakamı kaçtır?

16 / 22

SORU 16

Question Image

17 / 22

SORU 17

mn iki basamaklı bir doğal sayıdır.

      mn = X

olduğuna göre, 4mn4 sayısının X cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 22

SORU 18

ab0c dört basamaklı bir doğal sayı olmak üzere,

   a.n = 24

   b.n = 18

   c.n = 6

olduğuna göre (ab0c).n çarpımı kaçtır?

19 / 22

SORU 19

ab ve cd iki basamaklı doğal sayılardır. ab.cd çarpımında a nın değeri 3 arttırılır ve c nin değeri 3 azaltılırsa çarpımın sonucu 180 azalmaktadır.

Buna göre, ab – cd farkı kaçtır?

20 / 22

SORU 20

Question Image

21 / 22

SORU 21

İki basamaklı xy sayısı, iki basamaklı ardışık 3 tek sayının ortalamasına eşit ise xy sayısına tek-orta sayı diyelim.

Buna göre, en büyük tek-orta sayının rakamları toplamı kaçtır?

22 / 22

SORU 22

Question Image

Testteki Başarı Yüzden

Testin Başarı Ortalaması 95%

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir
KAPAT