SAYI ÇEŞİTLERİ

0%
2 votes, 3.5 avg
3

SAYI ÇEŞİTLERİ

1 / 17

SORU 1

a çift sayıdır.

  • 6a – 3
  • a2 + a3
  • a2 – 2a + 1
  •  a102 + 3.a103
  • (a + 1).a – 4

Buna göre, yukarıdaki sayılardan kaç tanesi çift sayıdır?

2 / 17

SORU 2

m bir tam sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır?

A) m4    B) m2 + 5      C) m2 – 4 

D) 5m + 3     E) m – m2

3 / 17

SORU 3

a ve b doğal sayılar olmak üzere,

a = 5.b + 3

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

4 / 17

SORU 4

a, b ve c pozitif tam sayılar olmak üzere,

a.c = 2.b + 4

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

5 / 17

SORU 5

Question Image

6 / 17

SORU 6

Question Image

7 / 17

SORU 7

x, y ve z birer tam sayı olmak üzere,

  • x - 2.x.z
  • y.z

sayılarından birinin tek diğerinin çift sayı olduğu biliniyor.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

8 / 17

SORU 8

Bir x tek doğal sayısından bu sayının rakamları toplamı çıkarıldığında çift sayı elde ediliyorsa bu sayıya tekli-çift sayı diyelim.

Örneğin; 221 – (2 + 2 + 1) = 216 olduğundan 221 sayısı tekli-çift sayı olur.

Buna göre, 500 den büyük 600 den küçük kaç farklı tekli-çift sayı vardır?

9 / 17

SORU 9

Question Image

10 / 17

SORU 10

Question Image

11 / 17

SORU 11

Question Image

12 / 17

SORU 12

a, b ve c negatif tam sayılar olmak üzere,

a = 3.b

b = 2.c

olduğuna göre, a + b + c toplamı en fazla kaçtır?

13 / 17

SORU 13

x < y < 0 < z

olduğuna göre,

I. x – y

II. x + z

III. z – y

ifadelerinden hangileri daima negatiftir?

14 / 17

SORU 14

Question Image

15 / 17

SORU 15

Question Image

16 / 17

SORU 16

Question Image

17 / 17

SORU 17

Question Image

Testteki Başarı Yüzden

Testin Başarı Ortalaması 39%

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir
KAPAT